logo

Odwrócona osmoza


Urządzenia odwróconej osmozy są zupełnie inne od tych opisanych wcześniej. Są małe, mają małą wydajność ale za to najdokładniej ze wszystkich urządzeń oczyszczają wodę. Urządzenia te instaluje się najczęściej w szafce pod zlewozmywakiem. Na zlewie instaluje się dodatkowy kranik do jej pobierania. Ze względu na małą wydajność, wody tej używa się tylko do picia i do przygotowywania potraw. Jakość wody uzyskanej z tych urządzeń odpowiada jakości wody destylowanej lub butelkowanej wody mineralnej.

Urządzenie składa się z siedmiu części:

  1. Filtr z pianki polipropylenowej zatrzymuje większe cząstki pisku, rdzy itp.;

  2. Filtr węglowy wychwytuje z wody przede wszystkim związki chloru i część innych związków chemicznych;

  3. Drugi filtr z pianki polipropylenowej, dokładniejszy od poprzedniego? wychwytuje cząstki większe od 1 mikrometra.

  4. Membrana osmotyczna? serce urządzenia przepuszcza tylko cząsteczki wody i wszystkie, które są mniejsze od nich czyli większość gazów.

  5. Zbiornik ciśnieniowy o pojemności ok. 15 litrów, który gromadzi przefiltrowaną wodę;

  6. Filtr węglowy liniowy? zatrzymuje cząsteczki gazów, które zostały przepuszczone przez membranę osmotyczną.;

  7. Mineralizator - urządzenia odwróconej osmozy eliminują z wody wszystkie składniki pozostawiając niemal czyste H2O. Zatrzymują przede wszystkim te najbardziej niepożądane w wodzie składniki: związki żelaza, manganu, kamień kotłowy, chlor, herbicydy, nawozy sztuczne, azotany, azotyny, metale ciężkie, a nawet bakterie i wirusy. Ponieważ jednak membrana zatrzymuje również pierwiastki niezbędne człowiekowi do życia, więc za membraną osmotyczną wstawia się mineralizator, który wzbogaca wodę m.in. w wapń, magnez, potas i inne pierwiastki. Stąd woda płynie bezpośrednio do kranika.

Urządzenia odwróconej osmozy mimo swoich licznych zalet mają również spore wady. Do największych wad należy zaliczyć mały odzysk wody na poziomie 30 %, tzn., że tylko 30 % wody, która dociera do urządzenia przechodzi przez membranę i dociera do kranika. Reszta wody czyli ok. 70 % trafia razem z brudną wodą do kanalizacji. Drugą wadą jest bardzo mała wydajność urządzenia? potrafi dostarczyć zaledwie 285 litrów czystej wody na dobę, tj. ok. 12 l na godzinę. Są oczywiście systemy odwróconej osmozy o większych wydajnościach ale te są już dużo droższe.

System odwróconej osmozy Ro6 Puricom


System odwróconej osmozy Ro6 Puricom

System odwróconej osmozy typu Merlin


System odwróconej osmozy typu Merlin