logo

Materiały eksploatacyjne


Wszelkiego rodzaju zmiękczacze i demineralizatory wody wymagają stosowania do płukania złoża solanki, która tworzy się w specjalnym pojemniku ustawionym obok głównej kolumny jonowymiennej, w którym znajdują się tabletki solne. Oferowane przez nas tabletki sprzedawane są w workach 25 kg z możliwością dostawy do klienta.
Odżelaziaczo-odmanganiacze wykorzystujące złoże Greensand, które stosowane są najczęściej przy zbiornikach hydroforowych membranowych do prawidłowej pracy wymagają płukania złoża roztworem nadmanganianu potasu, który wsypuje się do małego niebieskiego pojemnika ustawionego obok głównej kolumny filtracyjnej. W naszej ofercie jest on dostępny w postaci proszku w opakowaniach 1 kg.