logo

Analiza i badanie wody


Ten zmiękczacz został zainstalowany w Warszawie jako główny element gdzie dokonuje się właściwe uzdatnianie wody Firma ORESMIUSZ wykonuje laboratoryjne badania wody pozwalające dobrać odpowiednie urządzenia i filtry w celu jej uzdatnienia. Wykonywane są dwa rodzaje analiz wody:
- analiza podstawowa - fizykochemiczna
- analiza mikrobiologiczna

Analiza fizykochemiczna

Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie zawartości określonych pierwiastków chemicznych oraz jej właściwości fizycznych takich jak: mętność i zapach. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów, takich jak: odżelaziacze-odmanganiacze, zmiękczacze, czy filtry węglowe mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta, a przedewszystkim do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Analiza fizykochemiczna wody obejmuje następujące badania:
- Odczyn pH
- Twardość ogólna
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Amoniak
- Mętność
- Zapach

Analiza mikrobiologiczna

Zadaniem analizy mikrobiologicznej jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Badania pozwalają na wykazanie konieczności stosowania odpowiednich filtrów lub dezynfekcji wody.
Analiza mikrobiologiczna obejmuje następujące badania:
- Escherichia coli
- Bakterie grupy coli
- Enterokoki
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h